BK6

BK6 geeft richting en structuur aan de ontwikkeling van organisaties en hun medewerkers. Uitgangspunt is de stip aan de horizon: wat wil je als organisatie of leidinggevende bereiken, waar wil je naar toe. De volgende stap is medewerkers meenemen op deze reis. BK6 helpt organisaties in dit proces met het bepalen van missie en visie, het opstellen van een functiehuis en functieprofielen, inspirerende en zinvolle ontwikkelgesprekken, (intern) opleiden, werkplekleren, horizontaal samenwerken, begeleiden van verbeterteams en/of projectmanagement.

Visie

Met wendbare en weerbare medewerkers ontstaan toekomstbestendige organisaties.

Boei, boeien, boeiend

Een boei geeft een positie of obstakel aan op het water en is daarmee een hulpmiddel bij het navigeren. Een schipper vaart zijn eigen koers op basis van de geplande route en de boeien. BK6 is vergelijkbaar met een boei op onstuimig water: opdrachtgevers van BK6 varen zelf hun koers en BK6 geeft richting om ontwikkelingsdoelen te realiseren. Een boeiend werkveld!

Opdrachtgevers

De opdrachtgevers van BK6 zijn actief in de industrie, metaal, bouw, installatietechniek en scheepsbouw. Niet alleen hele grote (internationale) bedrijven gaan met BK6 in zee, maar ook het bouw- of installatiebedrijf bij u om de hoek, opleidingsfondsen en werkgeversorganisaties. Vaak zijn deze relaties van lange duur met wisselende werkterreinen.

Bram Keuning

Bram Keuning is ruim 25 jaar werkzaam als adviseur, inspirator, procesbegeleider, trainer, subsidiespecialist, projectleider en projectmanager. Hij is gesprekspartner van directies, HR-afdelingen en afdelingsmanagers, maar floreert ook op de werkvloer om met mensen aan de slag te gaan met opleiden, teamontwikkeling, communicatie, verbeterprojecten en slimmer (samen) werken. Bram Keuning werkt samen met een vaste trainingsacteur en verschillende specialisten.

 

Nieuws

Werkplekleren

Werkplekleren, overal gebeurt het. Inmiddels zijn steeds meer bedrijven bezig met werkplekleren en dat is een mooie ontwikkeling. Maar wat is werkplekleren? En waarom zou je daar meer aandacht aan willen besteden?

Lees verder ...

Training gespreksvoering

Een goed gesprek tussen medewerker en leidinggevende is een uitgelezen moment om het met elkaar te hebben over doelen, functioneren en ontwikkelen van zowel de medewerker als de organisatie. De verkregen informatie vormt de basis voor het aan- en bijsturen van medewerkers, processen, afdelingen en de organisatie in zijn geheel. Een goed gesprek is ook een middel om medewerkers te stimuleren en te inspireren. En daarmee kun je motivatie, betrokkenheid, prestaties en productiviteit verhogen. Binnenkort vindt weer een training plaats. Hebt u interesse, klik hier voor meer informatie.

Lees verder ...

Werkinstructies

Vraag verschillende mensen hoe ze een taart bakken, dan zal je verschillende antwoorden krijgen. In de meeste gevallen is het eindresultaat wel een taart, maar de taarten zullen ten opzichte van elkaar wel verschillen in vorm, smaak, kleur, samenstelling, etc. Is dat erg?

Lees verder ...
Archief...

 

advies & projecten