BK6

BK6 structureert en geeft richting aan de ontwikkeling van organisaties en hun medewerkers. Of het nu gaat om moderne vormen van ontwikkelgesprekken, (intern) opleiden, werkplekleren, opzetten van een functiehuis en functieprofielen, begeleiden van verbeterteams of projectmanagement, BK6 is dé partner voor organisaties die zich willen ontwikkelen en die werknemers zien als belangrijke factor voor groei en succes.

Visie

In een sterk veranderende en complexer wordende maatschappij waarin steeds meer van organisaties en mensen gevraagd wordt, zorgt BK6 voor advies en inzet van de juiste middelen en mensen om ontwikkelingsdoelen te realiseren. BK6 is innovatief, flexibel en wil een duurzame, maatschappelijk verantwoorde bijdrage leveren voor mensen, organisaties en de maatschappij, waarbij talenten en mogelijkheden optimaal worden benut.

Boei, boeien, boeiend

Een boei geeft een positie of obstakel aan op het water en is daarmee een hulpmiddel bij het navigeren. Een schipper vaart zijn eigen koers op basis van de geplande route en de boeien. BK6 is vergelijkbaar met een boei op onstuimig water: opdrachtgevers van BK6 varen zelf hun koers en BK6 geeft richting om ontwikkelingsdoelen te realiseren. Een boeiend werkveld!

Opdrachtgevers

De opdrachtgevers van BK6 zijn actief in de industrie, metaal, bouw, installatie en elektro. Niet alleen hele grote (internationale) bedrijven nemen BK6 in de arm, maar ook het bouw- of installatiebedrijf bij u om de hoek, opleidingsfondsen en kennisinstellingen. Vaak zijn deze relaties van lange duur met wisselende werkterreinen. Al ruim 15 jaar en verspreid over heel Nederland.

Bram Keuning

Bram Keuning is ruim 25 jaar werkzaam in de industrie, technische bedrijven en bouwsector als adviseur, inspirator, procesbegeleider, trainer, subsidiespecialist, projectleider en projectmanager. Hij is gesprekspartner van directies, HR afdelingen en afdelingsmanagers, maar floreert ook op de werkvloer om met mensen aan de slag te gaan met opleiden, teamontwikkeling, communicatie en slimmer (samen) werken. Bram Keuning werkt samen met een vaste trainingsacteur en binnen een netwerk van uiteenlopende specialisten.

 

Nieuws

Training gespreksvoering

Een goed gesprek tussen medewerker en leidinggevende is een uitgelezen moment om het met elkaar te hebben over doelen, functioneren en ontwikkelen van zowel de medewerker als de organisatie. De verkregen informatie vormt de basis voor het aan- en bijsturen van medewerkers, processen, afdelingen en de organisatie in zijn geheel. Een goed gesprek is ook een middel om medewerkers te stimuleren en te inspireren. En daarmee kun je motivatie, betrokkenheid, prestaties en productiviteit verhogen.

Lees verder ...

Samenwerkende technische fondsen stimuleren werkplekleren

Zes technische O&O-fondsen stimuleren hun aangesloten bedrijven om meer aandacht te besteden aan werkplekleren, een vorm van informeel leren tijdens het werk en op de werkplek. Ruim zeventig bedrijven worden hierbij begeleid, waarbij leercultuur, inwerken/ onboarding, leren van elkaar en kennisoverdracht de belangrijkste thema’s zijn. Op 25 november vindt een spraakmakend online evenement plaats naar aanleiding van deze ervaringen en leer je hoe je werkplekleren toepast in jouw bedrijf.

Lees verder ...

Werkplekleren

Werkplekleren, overal gebeurt het. Inmiddels zijn steeds meer bedrijven bezig met werkplekleren en dat is een mooie ontwikkeling. Maar wat is werkplekleren?

Lees verder ...
Archief...

 

advies & projecten