subsidies & financiering

Voor het ontwikkelen van mens en organisatie zijn vaak uiteenlopende subsidies en (fiscale) regelingen mogelijk. BK6 kent deze subsidies en regelingen, de manieren van aanvragen, administratieve vereisten en de wijze van implementeren binnen organisaties. BK6 is gesprekspartner voor subsidiegebruikers, administrateurs, subsidieverstrekkers, accountants en beleidsmakers. BK6 verzorgt ook projectadministraties en het beheer van subsidiemiddelen.

Voorbeelden van subsidies en financiering:

 • Europese subsidies/ESF
  BK6 adviseert opdrachtgevers bij aanvraag, projectadministratie, projectrealisatie en einddeclaratie van verschillende ESF-subsidies.
 • Regionale subsidies
  In (Noord-)Nederland zijn verschillende subsidies beschikbaar voor o.a. sociale innovatie, opleidingsbeleid en HRM. In combinatie met een adviestraject vraagt BK6 subsidie aan voor opdrachtgevers en worden de kosten een stuk lager.
 • Branchesubsidies
  Voor scholingsactiviteiten kunnen organisaties in veel gevallen subsidie aanvragen bij hun branche-opleidingsfonds. BK6 adviseert organisaties hierbij en zorgt voor een optimaal gebruik van de subsidies, regelingen en projecten die door branche-opleidingsfondsen worden aangeboden.
 • Subsidieregeling Praktijkleren
  Per 1 januari 2014 is de Subsidieregeling Praktijkleren van kracht geworden. Deze subsidie is bedoeld voor onder meer diplomagerichte BBL-opleidingen en vervangt de WVA. Een belangrijke voorwaarde is dat aanvragers beschikken over een administratie met o.a. een (praktijkleer)overeenkomst, aanwezigheidsregistraties en een administratie waaruit blijkt dat de praktijkbegeleiding heeft plaatsgevonden.
 • Projectsubsidies
  Voor uiteenlopende projecten verzorgt BK6 het projectplan, de projectuitvoering en de (co)financiering door middel van subsidies. De aanvraag, het beheer en de verantwoording van de subsidies en financiële middelen zijn in goede handen bij BK6.

 

contact