advies & projecten

Voor werknemers is de richting waarin de organisatie zich ontwikkelt van belang en dan met name wat dat gaat betekenen voor hen. Kansen en bedreigingen voor de organisatie hebben directe invloed op wat er wordt verwacht van individuele werknemers. Een duidelijk ontwikkelingsmodel voor werknemers, zowel in de breedte als in de diepte, biedt perspectief en houvast. Maar ook aandacht van het management bij successen zoals bij het behalen van een diploma of certificaat is belangrijk, evenals het duidelijk maken van wat de consequenties kunnen zijn als werknemers zich niet (willen) ontwikkelen.

BK6 wordt door opdrachtgevers als adviseur of interim-/projectmanager ingezet om vanuit strategische doelen actieplannen te maken die gericht zijn op de ontwikkeling en inzetbaarheid van mensen, alsook het ontwikkelen en structureren van interne processen om mens en organisatie optimaal te laten functioneren.

Voorbeelden van advies en projecten

 • Formuleren missie, visie, strategie
 • Opstellen functieprofielen
 • Structureren ontwikkelings- en functioneringsgesprekken
 • Trainen werknemers als voorbereiding op functioneringsgesprekken
 • Opstellen beleid voor ontwikkeling, opleiding en inzetbaarheid
 • Opstellen ontwikkelingsplannen voor bedrijven en werknemers
 • Opstellen en structureren van processen, procedures en werkinstructies
 • Inkopen, organiseren en financieren opleidingen, trainingen en cursussen
 • Organiseren Erkenning Verworven Competenties (EVC) in bedrijven en branches
 • Trainen loopbaanvaardigheden (CareerSkills / TNO-gecertificeerd)
 • Organiseren stages en werkprojecten voor jongeren, Wajongers en werkzoekenden
investeren in de ontwikkeling van bedrijf en medewerkers: 6 tips PDF
model voor werkplekgericht opleiden PDF
training functioneringsgesprekken voor leidinggevenden PDF
workshop of adviestraject implementatie functioneringsgesprekken PDF
workshop of adviestraject ontwikkelen van uw medewerkers en organisatie PDF
workshop begeleiden en beoordelen voor praktijkopleiders PDF

 

innovatie & onderzoek