Nieuws overzicht

Werkplekleren

Werkplekleren, overal gebeurt het. Inmiddels zijn steeds meer bedrijven bezig met werkplekleren en dat is een mooie ontwikkeling. Maar wat is werkplekleren? En waarom zou je daar meer aandacht aan willen besteden?

Lees verder ...

Training gespreksvoering

Een goed gesprek tussen medewerker en leidinggevende is een uitgelezen moment om het met elkaar te hebben over doelen, functioneren en ontwikkelen van zowel de medewerker als de organisatie. De verkregen informatie vormt de basis voor het aan- en bijsturen van medewerkers, processen, afdelingen en de organisatie in zijn geheel. Een goed gesprek is ook een middel om medewerkers te stimuleren en te inspireren. En daarmee kun je motivatie, betrokkenheid, prestaties en productiviteit verhogen. Binnenkort vindt weer een training plaats. Hebt u interesse, klik hier voor meer informatie.

Lees verder ...

Samenwerkende technische fondsen stimuleren werkplekleren

Zes technische O&O-fondsen stimuleren hun aangesloten bedrijven om meer aandacht te besteden aan werkplekleren, een vorm van informeel leren tijdens het werk en op de werkplek. Ruim zeventig bedrijven werden hierbij begeleid, waarbij leercultuur, inwerken/ onboarding, leren van elkaar en kennisoverdracht de belangrijkste thema’s zijn. Op 25 november vond een spraakmakend online evenement plaats naar aanleiding van deze ervaringen en leer je hoe je werkplekleren toepast in een bedrijf.

Lees verder ...