Werkplekgerichte opleidingen / werkplekleren

Om de juiste competenties van medewerkers op een werkplek te ontwikkelen en te beoordelen, maken steeds meer organisaties gebruik van werkplekgerichte opleidingen of werkplekleren.

Niet zozeer een algemene opleiding bepaalt dan de inzetbaarheid van de medewerker, maar veel meer de behaalde kwalificaties voor de organisatiespecifieke werkzaamheden en/of werkplekken. En dat is handig voor bijvoorbeeld het plannen van werk, het maken van een opleidings- & functiehuis, instroom en doorstroming en het bepalen van salarissen. Het sturen op inzetbaarheid, maar ook het vastleggen daarvan is van grote organisatorische waarde. En dat komt bij (ISO)audits ook telkens weer naar voren.

BK6 heeft een model voor werkplekgericht opleiden ontwikkeld en in verschillende organisaties geïmplementeerd. Het model is onder andere beschikbaar voor de procesindustrie, maakbedrijven, magazijnen, laboratoria en kwaliteitsafdelingen. Download voor meer informatie de onderstaande hand-out of neem contact op met Bram Keuning (bram@bk6.nl).

 

Bestanden

bk6-model-voor-werkplekgericht-opleiden.pdf PDF

 

Archief