Duurzame inzetbaarheid

De wereld om ons heen verandert en we zullen mee moeten veranderen om te kunnen blijven participeren in onze maatschappij. Veranderen gaat vaak ongemerkt en soms met horten en stoten, maar kijk je tien jaar terug, dan zie je wat er allemaal veranderd is. Zo zijn we veel meer online zaken gaan doen, rijden we electrisch en zijn smartphones niet meer weg te denken. Veranderingen hebben ook veel invloed op beroepen en werkzaamheden, dus is het een belangrijke vraag hoe je je werk kan blijven uitoefenen. Met andere woorden, hoe duurzaam inzetbaar ben je als werknemer of professional of, hoe duurzaam inzetbaar is het arbeidspotentieel in je organisatie?

BK6 heeft een aantal samenhangende instrumenten ontwikkeld waarmee (duurzame) inzetbaarheid, ontwikkeling en feedback tot leven komen. Daarbij gaat het om: waar staan we, waar willen we naar toe en hoe komen we daar (de route). We kunnen dat verwoorden in een strategisch ontwikkelingsplan waarin volgens de opvatting van BK6 opleiden, continu verbeteren en het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en gedrag in het teken staan van de koers die de organisatie op de lange termijn vaart. Een strategisch ontwikkelingsplan is gebaseerd op de missie, visie en strategische doelen van de organisatie en geeft richting en zingeving aan opleidingen, ontwikkeling, inzetbaarheid en flexibiliteit van medewerkers. Functieprofielen, een functie- en opleidingshuis en instroom / doorstroming kunnen aan het ontwikkelingsplan worden gekoppeld. En dat maakt een organisatie en medewerkers klaar voor de toekomst.

 

Archief