subsidies & financiering

Voor het ontwikkelen van mens en organisatie zijn vaak uiteenlopende subsidies en (fiscale) regelingen mogelijk. BK6 kent deze subsidies en regelingen, de manieren van aanvragen, administratieve vereisten en de wijze van implementeren binnen organisaties. BK6 is gesprekspartner voor subsidiegebruikers, administrateurs, subsidieverstrekkers, accountants en beleidsmakers. BK6 verzorgt ook projectadministraties en het beheer van subsidiemiddelen.

Voorbeelden van subsidies en financiering:

 • Europese subsidies/ESF
  BK6 adviseert opdrachtgevers bij aanvraag, projectadministratie, projectrealisatie en einddeclaratie van verschillende ESF-subsidies.
 • Regionale subsidies
  In (Noord-)Nederland zijn verschillende subsidies beschikbaar voor o.a. sociale innovatie en HRM. In combinatie met adviestrajecten vraagt BK6 subsidies aan voor de opdrachtgevers.
 • Branchesubsidies
  Voor scholingsactiviteiten kunnen bedrijven in veel gevallen subsidie aanvragen bij hun branche-opleidingsfonds. BK6 adviseert bedrijven hierbij en zorgt voor een optimaal gebruik van de subsidies, regelingen en projecten die door branche-opleidingsfondsen worden aangeboden.
 • Subsidieregeling Praktijkleren
  Per 1 januari 2014 is de Subsidieregeling Praktijkleren van kracht geworden. Deze regeling vervangt (deels) de Wet Vermindering Afdrachten – onderwijs (kortweg WVA) en is bedoeld voor ondermeer diplomagerichte BBL-opleidingen.
 • Projectsubsidies
  Voor uiteenlopende projecten verzorgt BK6 het projectplan, de projectuitvoering en de (co)financiering door middel van subsidies. De aanvraag, het beheer en de verantwoording van de subsidies en financiële middelen zijn in goede handen bij BK6.

 

contact