Samenwerken is het nieuwe concurreren

Samenwerken is het nieuwe concurreren, zei Doekle Terpstra vorig jaar op een bijeenkomst. Daar zit wat in! BK6 werkt samen met professionals op verschillende terreinen in uiteenlopende projecten en opdrachten.

De kracht bij het samenwerken zit vaak in het combineren van expertisegebieden en eigenschappen waarbij het geheel meer is dan de som der delen. Zo is de training functioneringsgesprekken die BK6 al ruim 6 jaar uitvoert samen met trainingsacteur Gonne Klein een mooie vorm van samenwerken. In circa 5 ½ uur worden de basisbeginselen van een goed functioneringsgesprek neergezet, die Gonne direct gaat oefenen met de deelnemers. Zij gunnen zich nauwelijks tijd voor pauze, want theorie, praktijkvoorbeelden en zelf oefenen worden zodanig met elkaar vervlochten dat ze direct toepasbare handvatten opleveren. Zelfs diegenen die vooraf weerzin hadden tegen de training omdat er geoefend zou worden met een acteur, gaven achteraf aan dat ze juist deze vorm van trainen super vonden. Een mooie vorm van samenwerken dus. BK6 geeft de trainingen aan leidinggevenden in voornamelijk technische bedrijven. Andere doelgroepen zijn ook mogelijk evenals maatwerk trainingsvormen en hulp bij implementatie van de functioneringsgesprekken. In een aantal gevallen zijn subsidies toepasbaar.

 

Archief